Bez fobii społecznej jest lepiej … czyli jak pozbyć się lęku społecznego przy pomocy EFT.

Fobia to silny lęk występujący w jakiejś sytuacji, która – patrząc obiektywnie i trzeźwo – wcale nie jest taka straszna. Człowiek cierpiący na fobię zdaje sobie sprawę, że właściwie nie ma czego się bać, ale lęk jest tak silny, że nie może go opanować siłą woli i racjonalnym myśleniem. Oprócz silnego niepokoju mogą pojawiać się inne, bardzo różnorodne i nieprzyjemne reakcje organizmu; np. drżenie rąk, zawroty głowy, mdłości, przyspieszone bicie serca, itp. Prowadzi to często do prób unikania sytuacji, w których te symptomy mogą się pojawić.

Jednym z najbardziej dotkliwych rodzajów fobii jest fobia społeczna. czyli lęk społeczny. Przejawia się ona jako paraliżujący w różnym stopniu lęk przed kontaktami z innymi ludźmi i zawieraniem nowych znajomości. Silna reakcja lękowa na różne społeczne sytuacje, np. spotkania towarzyskie, imprezy, spotkania związane z pracą zawodową, itp. objawia się w różnorodny sposób. Może wiązać się z nadmiernym lękiem przed ośmieszeniem, kompromitacją czy upokorzeniem. Cierpiący na nią człowiek ma wrażenie, że jest obserwowany i krytycznie oceniany przez innych. Lęk może pojawić się nawet w trakcie rozmowy przez telefon, w restauracji czy w publicznej toalecie. Przeżywanym emocjom towarzyszą różne objawy somatyczne, a także, np. trudności z wysławianiem się.

Jeżeli fobia społeczna występuje w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, to często przejawia się również brakiem albo znacznym ograniczeniem kontaktów rówieśniczych, lękiem przed szkołą, itp. Równocześnie mogą współwystępować inne zaburzenia lękowe: np. stany depresyjne albo różne rodzaje uzależnień. W skrajnej postaci natężenie lęku może być tak duże, że występuje uczucie odrętwienia a nawet paraliżu. Lęk społeczny potrafi bardzo ograniczyć życie, które z każdym dniem staje się coraz bardziej ubogie.

Carol Look – trenerka EFT podpowiada w jaki sposób przy pomocy EFT możemy uwolnić się od fobii społecznej. Proponuje ona użyć EFT do pracy w trzech wymiarach czasu; w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ

W tym czasie będziesz pracować z EFT niejako dwutorowo:

1. Zastosuj EFT na wszystko, co odczuwasz w sobie jako „lęk ogólny” czyli napięcie w ciele, napięcie emocjonalne, chaos myślowy, itp. Wszystko co nie pozwala Ci się zrelaksować. Dotyczy to tych wszystkich (pełnych napięcia) symptomów, które występują u ciebie nawet jeśli nie jesteś teraz w jakiejś sytuacji społecznej. Użyj Podstawowej Receptury EFT G. Craiga na każde z fizycznych i emocjonalnych odczuć, które występują u Ciebie w czasie teraźniejszym.

2. Następnie pomyśl lub wyobraź sobie, że jesteś teraz w jakiejś społecznej sytuacji (zacznij od sytuacji, które uznajesz za najmniej traumatyczne). Przyjrzyj się temu co zadziało się w Twoim ciele, emocjach, myślach. Gdzie w Twoim ciele pojawia się nieprzyjemne odczucie? Jakie emocje, myśli, obrazy, wspomnienia, itp. temu towarzyszą?

Oceń, jak mocne jest to odczucie i zapisz sobie to. (w skali 0-10)

Np. Bicie serca w klatce piersiowej (6) , Napięcie w głowie (4), Trudności z oddychaniem (5)

Wykonaj do każdego symptomu EFT, (oddzielnie lub razem), np.

Pomimo tego, że moje serce bije tak jakby chciało wyskoczyć z klatki piersiowej i czuję napięcie w głowie, to głęboko i całkowicie kocham i akceptuję siebie.

Przypominacz: moje serce bije jakby chciało wyskoczyć, napięcie w głowie

 

Pomimo tego, że trudno mi się oddycha, to głęboko i całkowicie kocham i akceptuję siebie.

Przypominacz: trudno mi się oddycha

 

Przydatna podpowiedź:

1. Sugeruję na początku każdy symptom potraktować oddzielnie, a przynajmniej oddzielnie potraktować pojawiające się problemy z oddechem

2. Podane ustawienia są tylko przykładem. Dla ciebie ważne jest, abyś tworzył ustawienia własnymi słowami. Jeżeli zamiast, np.: „ moje serce bije tak jakby chciało wyskoczyć z klatki piersiowej” przychodzi Ci do głowy myśl:„moje serce wali jak wariat”, to zastosuj to co Tobie przychodzi na myśl.

 

PRZESZŁOŚĆ

Carol Look twierdzi, że prawie niemożliwym jest, aby osoba rozwinęła ostry lęk społeczny bez zaistnienia w przeszłości jakiejś przyczyny, I ma rację. Wszystko czego doświadczamy obecnie i czego boimy się na przyszłość ma swoje korzenie w naszej przeszłości. Znalezienie i uwolnienie energetycznego zakłócenia z przeszłości może w znaczny sposób zmniejszyć, a nawet całkowicie usunąć lęk społeczny.

Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że często pracując z teraźniejszością zaczynamy mimochodem pracować z przeszłością, ponieważ Twoja podświadomość z reguły chętnie podsunie Ci przeszłe istotne powiązania. Dlatego też nie lekceważ tych podpowiedzi nawet jeśli wydają Ci się być one mało ważne czy niezwiązane z tematem.

Możesz też (tak jak radzi C. Look) zacząć od przeszłych wydarzeń i poszukać tych sytuacji, które wydają Ci się znaczącymi dla Twego obecnego lęku. Odpowiedz sobie na poniższe pytania i wypisz te sytuacje i Twoje odczucia.

  1. Co wydarzyło się w przeszłości?
  2. Co on/ona ci powiedział/a?
  3. Co takiego zagrażającego poczułeś w tamtej sytuacji?
  4. Kiedy poczułeś się jak w pułapce?
  5. Co, myślałeś, że się stanie?
  6. Co działo się w twoim ciele?

Następnie zrób ustawienie do każdej z tych odpowiedzi i odpukaj to, np.:

Pomimo, że na zebraniu samorządu nie potrafiłem wygłosić nawet zwyczajnego referatu, byłem czerwony, zmieszany i czułem się upokorzony tym faktem, to głęboko i całkowicie kocham i akceptuję siebie.

Przypominacz: nie potrafiłem wygłosić referatu, byłem czerwony i zmieszany, czułem się upokorzony

 

PRZYSZŁOŚĆ

Wg Carol Look pracując z przyszłością należy wyobrazić sobie konkretne sytuacje mogące wywołać Twój lęk :

a. Wyobraź sobie jakąś sytuację społeczną w przyszłości, w której musisz się znaleźć, np. jakieś wydarzenie w pracy lub spotkanie, które już ma ustaloną datę.

Czy sama myśl o tym wywołuje w tobie lęk?

Czy zastanawiasz się jak tego uniknąć, np. pójść na zwolnienie chorobowe?

 

b. Wyobraź sobie kogoś podchodzącego do ciebie, aby zadać jakieś pytanie.

Jak silny jest twój lęk?

 

c. Wyobraź sobie, że znajdujesz się wśród tych wszystkich osób wokół ciebie.

Jak bardzo uwięziony się czujesz?

 

d. Wyobraź sobie, że ktoś może się z ciebie śmiać, albo podważać twoje zdanie.

Jak silny jest twój lęk i zdenerwowanie?

 

Proponuje też pracę z Twoimi przekonaniami w tym temacie:

a. Przeczytaj na głos poniższe zdania i oceń jak „prawdziwe” są one dla Ciebie (na skali 0-10). Im wyżej przekonanie „stoi” na skali tym bardziej jest dla Ciebie prawdziwe.

  1. Ludzie są niebezpieczni
  2. Oni wszyscy czegoś ode mnie chcą
  3. Zawsze się ze mnie śmieją
  4. Czuję się jak w pułapce

b. Następnie zrób ustawienia do tych przekonań i przeprowadź opukiwanie, np.

Pomimo, że jestem przekonany, iż ludzie są niebezpieczni, to głęboko i całkowicie kocham i akceptuję siebie.
Pomimo, że nie czuję się wystarczająco bezpiecznie wśród ludzi, to głęboko i całkowicie kocham i akceptuję siebie.

Przydatna podpowiedź:

1. Przy silnym Lęku społecznym sugeruję aby pracę z wyobrażaniem sobie „sytuacji w przyszłości”potraktować tak jakby to była traumatyczna przeszłość i zastosować do niej „technikę filmu” (Z Techniką Filmu możesz zapoznać się pod zakładką „Techniki EFT”)

2. Sugeruję również aby oddzielnie potraktować Twoje specyficzne obawy, np. obawa przed zaczerwienieniem się, obawa przed ewentualną krytyką, itp.

3. Przy pracy z przekonaniami, zastosuj “starą” wersję EFT razem z 9-cio gamową procedurą. EFT będzie skuteczniejsze.

 

(Na podstawie artykułu Carol Look

oraz doświadczeń własnych opracowała Aleksandra Kowalska – trener EFT)

“Przydatne podpowiedzi” są mojego autorstwa i nie występują w artykule C. Look.